KONFERENCE

 
 

 

TAJEMSTVÍ STARÉHO MYSLIVCE

Ústí nad Labem 19. a 20. dubna 2012

V roce 2012 si v Ústí nad Labem připomeneme 165 let od založení první drožďárny v Rakouském císařství. V roce 1847 vestfálští podnikatelé Hermann a Louis Eckelmannové založili v Krásném Březně, dnes části města Ústí nad Labem, vůbec první moderní průmyslovou drožďárnu. Souběžně s ní se ale od počátku rozvíjela také výroba likérů a dalších lihovin. Z nich zdaleka nejslavnějšími místními výrobky se staly likér Klášterní tajemství a zvláště pak všeobecně známý alkoholický nápoj Stará myslivecká. Samotné kolokvium se bude věnovat tématům hospodářských dějin výroby likérů a lihovin a souvisejících oborů, obchodování s nimi včetně jejich reklamy a dále pak tématům spojených s pitím likérů a lihovin a s dalšími formami jejich spotřeby. Zde bychom se také rádi věnovali tradičním zvyklostem a společenským standardům spojených s požíváním likérů a lihovin v různých národnostních, sociálních nebo kulturních prostředích. Dalším okruhem témat je reflexe pití likérů a lihovin v kultuře a v umění, samozřejmě sem patří také snahy odpůrců pití lihovin. Nelze ani opomíjet širší kontext výroby a požívání dalších alkoholických nápojů.

Kolokvium pořádá Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem a Archiv města Ústí nad Labem. Místem jednání bude Muzeum města Ústí nad Labem. Kolokvium se bude konat ve dnech 19. a 20. 4. 2012.

Více zde

 

STŘEDOEVROPSKÝ DEN

Ústí nad Labem 19. října 2009

Dne 19. října 2009 se v prostorách Filozofické fakulty univerzity Jana Evangelisty Purkyně uskuteční česko-saská konference nazvaná „Středoevropský den“. Collegium Bohemicum ji pořádá ve spolupráci s Kompetenčním centrem pro střední a východní Evropu v Lipsku (KOMOEL). Cílem této jednodenní akce je umožnit univerzitám, nevládním organizacím, vědeckým a kulturním institucím z česko-saského prostoru, aby představily projekty vzájemné přeshraniční spolupráce. Zástupci těchto institucí se budou moci na konferenci také podělit o své zkušenosti, prohloubit vzájemné kontakty a navázat nové formy spolupráce.

Více zde

NA ROZHRANÍ KULTUR - PŘÍPAD PAVEL/ PAUL EISNER

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Ústí nad Labem 4. - 5. listopadu 2008

Pořadatelé:

ÚSGS, KHI, KGER a FF UJEP, FU Berlin, UNI Wien,  Ústav pro českou literaturu AV ČR,
Collegium Bohemicum

Překonávání diktatur – Básníci, umělci
a spisovatelé se setkávají
 II. mezinárodní konference projektu Culture 2000

Ústí nad Labem 17. - 18. května 2007

Více zde


 

KINEMATOGRAFIE V PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
 A JEJÍ ŘÍŠSKONĚMECKÉ SOUVISLOSTI

Ústí nad Labem 30. listopadu - 3. prosince 2006

Program zde a plakát zde

 

Duch zakladatelů
Průmyslová společnost a společenská emancipace

Ústí nad Labem 7. - 9. října 2005

Průběh a fotogalerie ZDE

TOLERANCE MÍSTO INTOLERANCE,
NĚMCI V ČESKÝCH ZEMÍCH VČERA DNES A ZÍTRA

Průběh konference a fotografie

 

Zpět