Čestná stráž před muzeem, kde byli účastníky konference slavnostně uvítáni. (foto SES Logis)

Dále