Petr Žižkovský, který se dlouhodobě zabývá historií pivovarnictví a spolu s Vladimírem Kaiserem
vypátral pravou identitu Victora Cibicha, přiblížil historii ústeckých pivovarů.

Dále