Příspěvky mnohdy mimo zájmu vzbudily i nelíčený údiv. Zde kupř. u děčínského archiváře Jana Němce.

Dále