Účastníci kolokvia před obřím trpaslíkem instalovaným vedle Městského divadla v rámci oslav Roku trpaslíka

Dále