Organizační zázemí tvořili v průběhu konference studenti ústecké Univerzity J. E. Purkyně.  

Zpět