První konferenční den, panelu nazvanému „Dávná sláva - kolonizace, industrializace, soužití…“ předsedal Petr Brod. Napravo sedí Hans Lemberg a Jürgen Serke, nalevo Hans-Peter Hye a Zdeněk Beneš. (foto SES Logis)

Dále