Součástí slavnostního večera i jednoaktová opera Giacoma Pucciniho Plášť, po které následoval banket. (foto M. Krčmář)

Dále