SPOLUPRÁCE A ODKAZY

 

Mezinárodní spolupráce; součásti ve vědecké, výzkumné a umělecké činnosti

V rámci dlouhodobé spolupráce na vědecko výzkumných aktivitách lze jmenovat spolupráci především s institucemi ve Spolkové republice Německo a Rakousku, např.: 

 

Strategie ÚSGS pro zahraniční spolupráci a partnerství na projektech

Další instituce:

České

Collegium Bohemicum
Muzeum města Ústí nad Labem
Ústav mezinárodních studií FSV UK Praha
Masarykova univerzita Brno
Slezská univerzita Opava
Západočeská univerzita Plzeň
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Slovanský ústav AV ČR
Slovanská knihovna Praha
Česká křesťanská akademie
Masarykova dělnická akademie

Gemeinschaft für Praktika und Stipendien
Nadace Bernarda Bolzana aj. (včetně řady regionálních institucí a Euroregionu Elbe/Labe)

 

Německé

Uni Dortmund
Uni Dresden
Uni Göttingen, Erlangen
Uni Freiburg
Uni München
Uni Münster
Herder-Institut Marburg
Academia Baltica
Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste München
Stiftung Brücke/Most Dresden
Hannah-Arendt-Institut Dresden
Institut für bewahrende Erneuerung historischer Bauwerke Pirna
Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung Meißen aj.

 

Rakouské

Uni Wien
Uni Salzburg
Österreichische Akademie der Wissenschaften Wien
Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut Wien (Aussenstelle Brünn)
Pädagogische Akademie des Bundes in Wien
Österreichisches BibliotheksWerk Salzburg
Adalbert Stifter-Institut Linz
Österreichisches Kulturinstitut Prag aj.

 

 

Zpět