Brod nad Tichou a zdejší stará fara
(duben 2001 - červenec 2003)

       Stará fara v Brodu nad Tichou u Plané by se měla  v příštích letech stát v důsledku soukromé aktivity centrem setkávání a vzájemné diskuse česko-německých iniciativ v uměleckých, historických a obecně intelektuálních oblastech. Část místností by měla být vyčleněná pro stálou výstavu a cílem následujícího projektu je tuto výstavu připravit.
  
Tento projekt je připravován pod vedením etnografky dr. Evy Habel, (Sudetoněmecký dům Mnichov) a mgr. Jana Šíchy, ředitele Kulturního centra v Mnichově ve spolupráci s universitami v Passau a Ústí nad Labem.
    Výstava bude reflektovat životní příběhy bývalých a současných obyvatel farnosti Brod, kteří se sami k tomuto tématu vysloví.  Metodika pro získání potřebných údajů je tak “Oral History”, kterou zajistí studenti obou národností. Výpovědi Čechů a Němců by měly být postaveny tak, aby ukázaly co nejširší pohled na sledovanou problematiku – budou se vzájemně doplňovat, podporovat, ale i relativizovat. S výjimkou stručného úvodu nebudou připojeny obsáhlé vědecké statě – výpovědi by měly hovořit samy za sebe. Etnografický příspěvek by měl tkvět v tom, že přes jisté napětí mezi rozdílnými životními interpretacemi, jež lze logicky očekávat, přispěje k porozumění a odpuštění mezi sudetskými Němci a Čechy.
   Údaje již byly částečně získány studenty a studentkami universit v Ústí nad Labem a Passau, kteří v létě roku 2001 zpovídali bývalé a současné obyvatele farnosti Brod. Odbornou garanci zajišťuje dr. Kristina Kaiserová (ÚSGS UJEP Ústí nad Labem) a dr. Eva Habel (Heimatpflegerin der Sudetendeutschen a Institut für Volkskunde Universität Passau).
  
Materiál je nyní studenty transskribován a vědecky vyhodnocen. Pak bude postupně realizována výstava, jež by měla být otevřena v roce 2003 a jež by měla přispět k česko-německému porozumění.