Česko-saské dějiny pro české a německé učitele dějepisu

   Ve spolupráci se Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung se sídlem v Míšni proběhlo v letech 1997 - 2004 sedm seminářů. Na základě odborných přednášek prezentovaných na těchto seminářích jsou zpracovávány podklady pro výuku a rozebírá se i metodologie výuky jednotlivých tématických problémů.  S podporou Česko-německého fondu budoucnosti se chystá vydání publikace shrnující dosavadních výsledky, která bude zahrnovat jak odborné texty a prameny tak jejich metodicko-didaktické zpracování. Kniha vyjde v českém i německém jazyce.

"Das Jahr 1968 in Sachsen und Böhmen im Kontext der nationalen und weltpolitischen Gesamtetwicklung"

    Konference o roce 1968, tématu, jehož výklad a podání zůstává zvláště na českých školách stále ještě na půli cestě, se zúčastnilo na 35 pedagogů z České republiky a SRN.
   Po zahájení semináře v pátek podvečer, přednesl úvodní referát (Das Jahr 1968 in der Tschechoslowakei) Doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., bývalý člen polistopadové komise zabývající se prošetřováním událostí Pražského jara. Z vysoké politiky se účastníci semináře obrazně přesunuli do ulic při promítání záběrů z událostí následujících po vstupu vojsk pěti států Varšavské smlouvy v Ústí nad Labem. Příspěvek Dr. Manfreda Püschnera (Die Vorbereitungen zum Einmarsch in die CSSR - Dresden und Berlin 1968)  zahájil další den semináře a ukázal pohled z druhé strany hranic, který byl z hlediska dokreslení atmosféry té doby v NDR doplněn videoprojekcí dokumentárního filmu Dr. Marc-Dietricha Ohse ("Kalter Frühling" - 1968 in der DDR). Pohled za železnou oponu a to, jak byl rok 1968 prožíván a vnímán v SRN, poté nastínila Cordelia Howard ve svém referátu "Das Jahr in der BRD - Sicht einer "Zeitzeugin."
   Události v Liberci po 21. srpnu 1968 a zvláštní druh pasivní rezistence v podobě plakátů, vtipů, nápisů apod. přiblížila ve svém příspěvku Mgr. Kateřina Kočová.
  Nedělní dopoledne bylo po přednesení referátu věnujícímu se tzv. hokejovým událostem po vítězných zápasech týmu ČSSR nad SSSR na MS 1969 ve Švédsku (Mgr. Jan Sauer - Reflexionen 1968 im Sport), zasvěceno spolupráci českých a německých pedagogů. Ti, rozděleni ve dvou skupinách, podle stupňů škol, ve kterých vyučují,  vypracovali a navrhli na závěr semináře schéma výuky roku 1968, včetně rozvržení hodin, jednotlivých tématických celků a celkového záměru.