PROJEKTY A GRANTY

 
 

 

Cíl 3 - Sasko-české vztahy v proměnách času. Pomocná výuková publikace

2011-2015
grant Ministerstva kultury ČR Národní a kulturní identita:

Společenské, kulturní a ideové transfery v historii příhraničního regionu severozápadních a
 severních Čech a jejich role pro jeho udržitelnost

hl. řešitel: Tomáš Velímský (katedra historie FF UJEP)
 

grant Ministerstva kultury ČR Národní a kulturní identita:

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa

hl. řešitel: Oldřich Tůma  (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)
spoluřešitelka:
Kristina Kaiserová

2010-2013
grant ESF: Patriotismus - nacionalismus - národovectví v českých zemích (vzdělávací film)

hl. řešitelka Kristina Kaiserová
 

2009-2011
grant GAČR:
Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců
v Čechách v 19. a první polovině 20. století


hl. řešitelka Kristina Kaiserová

2004-2006
grant GAČR: Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914

hl. řešitelka Kristina Kaiserová


2003
Česko-německý fond budoucnosti
Lebensgeschichtliche Interviews und Erfassung von Zeitzeugenberichten

hl. řešitelka Eva Habel, Heimatpflegerin SDL München)
spoluřešitelka : Kristina Kaiserová

2003
Českoněmecký fond budoucnosti:
Studijní centrum a knihovna pro česko-německé vztahy Muzea města Ústí nad Labem

hl. řešitelé: Archiv města Ústí nad Labem a ÚSGS UJEP
spoluřešitelé: Muzeum města Ústí nad Labem

2001 - 2003
česko-německý projekt: BROD NAD TICHOU A ZDEJŠÍ STARÁ FARA

ein deutsch-tschechisches Ausstellungsprojekt: BRUCK AM HAMMER/ BROD NAD TICHOU UND SEIN ALTES PFARRHAUS

2000 - 2002
grant GAČR:
GOTICKÉ UMĚNÍ V SEVERNÍCH ČECHÁCH

1999
grant FRVŠ
:
PROHLUBOVÁNÍ HISTORICKÉHO VĚDOMÍ U UČITELŮ DĚJEPISU
V RÁMCI EUROREGIONU ELBE/LABE"

od 1999
STAVEBNĚ HISTORICKÝ VÝZKUM V ČESKO-SASKÉ OBLASTI ve spolupráci s Institut für bewahrende Erneuerung historischer Bauwerke Pirna, TU Dresden (Fakultät für Architektur) a Westsächsische Hochschule Zwickau

od 1997
projekt dalšího vzdělávání učitelů ve spolupráci
se
Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung v Míšni


1995 - 1998
velký projekt v rámci rakousko-českého akademického programu AKTION s milionovou dotací od rakouské vlády (příprava a vydání devíti publikací, technické a knižní vybavení, výměna odborníků)
 

1993
 grant FRVŠ "
Hlavní centra kulturního života Němců v Čechách ve 20. století"

1992
dílčí grant k budování střediska germanistických studií
 

 

Zpět