Čtvrtek 20. dubna 2006

 

9:00-10.15 Valná hromada Společnosti pro dějiny Němců v Čechách v restauraci Tivoli

 

10.30 Zahájení konference v restauraci Tivoli (Velké Březno)

          Zdravice generálního ředitele Drinks Union, a.s. Ing. Jaroslava Lstibůrka

10.45  Vladimír Kaiser, Petr Žižkovský: Victor Cibich je živý a také přispěl

 k budování státu

11.10 Vít Vlnas: Cibichův přípitek jako osudový okamžik

11.30 Hans Peter Hye: Musik und politische Mobilisierung – diskusní příspěvek

11.45 Petr Lissek: Příspěvek k archeologii piva, středověká sladovna

 z Jenišova Újezdu – diskusní příspěvek

 

12.30-14.00 Oběd

 

14:00 Milan Svoboda: Cui bono? Právovárečné spory v pojetí regionální

historiografii 18.-20. století (na příkladu Frýdlantu v 17. století)

14.20 Vladimír Maňas: Filip Kalivoda (1731-1783): regenschori a spoluzakladatel

 první veřejné hospody v Moravské Ostravě

14.40 Vladimír J. Horák: „Hospoda jako rodinná a příbuzenská skupina“.

Na příkladu ostravské kultovni hospody Hobit

15.00 Jiří Rak: Vývoj názvů pivních značek a jejich vztah k historii

15.20 Marie Macková: „Jak c.k. úředník ke své legendě přišel“

15.40 Jiří Pokorný: Ústřední jednota čsl. číšníků Otakar

16.00 Kristina Kaiserová: Spotřební každodennost v Cibichových časech,

aneb co jsou „lepší a dobré časy“ Cibichova piva? – diskusní příspěvek

16.10 Josef Šebesta: Pivo jako inspirační zdroj v českých národních písních

 s hudební vložkou

17.00-17.20: Diskuse

17.30 Návštěva hrobu Victora Cibicha

 

Večeře a společenský večer v restauraci Tivoli

 

 Pátek  21. dubna 2006

9.30 Michael Viktořík: Geneze sladovnického průmyslu na Moravě od 60. let 19. století

do konce druhé světové války

9.50 Tomáš Jiránek: Těžký život abstinenta v rakouské armádě poloviny 19. století (Průkopník střídmosti Emanuel Salomon z Friedbergu - Mírohorský) diskusní příspěvek

10.05 Václav Houfek: Zpráva o služební cestě sládka Fritze Spalka z Ústí nad Labem

do USA v roce 1909

10.25 Martin Krsek: Svět ústeckých hostinců v prvních letech okupace očima štamgasta

10.45 Miroslav Radoň: Dr. Georg Bruder – současník Victora Cibicha

11.05 Martin Veselý: Dokud nezůstane stát poslední. Geneze a zánik pivovarů

v  severozápadních Čechách

11.25-11.50 Závěrečná diskuse

 

12:00 – Exkurse v pivovaru a oběd

 

 

 

 

 

 

 

Konference se koná v prostorách restaurace Tivoli ve Velkém Březně, obec ca. 10 km od Ústí nad Labem  na pravobřežní straně Labe.