Pivo lepších časů

Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 20. - 21. dubna 2006 ve Velkém Březně

Anotace: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané ÚSGS UJEP spolu s dalšími partnery a za podpory společnosti Drinks Union v dubnu 2006 ve Velkém Březně. Tématicky jsou příspěvky rozčleněny do tří okruhů - první se týká historie pivovaru Velké Březno a osudů Victora Cibicha, jehož tvář od roku 1906 zdobila a opět zdobí etikety velkobřezenského (i ústeckého) piva. Další okruh je exkurzem do historie pivovarnictví od 17. století až do současnosti a třetí okruh nahlíží na tzv. "pivní každodennost" - od osudů abstinentů v c. a k. armádě, přes roli piva v životě úřednickém nebo o těžkém životě štamgasta za 2. světové války.

Obsah

Victor Cibich a „jeho“ pivovar

Historie Pivovaru Březňák (1606 - 2006) (Petr Žižkovský)

Zpráva o služební cestě sládka ústeckého pivovaru Fritze Spalka do USA v roce 1909 (Václav Houfek – Helena Houfková)

Po stopách identity Victora Cibicha (Vladimír Kaiser)

Skutečná tvář pana „Březňáka“ aneb Cibich bez půllitru (Martin Krsek)

„His Body Is Also Battleground“ Páně Cibichův doušek jako zobrazení osudového okamžiku (Vít Vlnas)

Pivovarnictví

Cui bono? Právovárečné spory v pojetí regionální historiografie 18.–20. století Případ Frýdlantu v 17. století (Milan Svoboda)

Vznik sladovnického průmyslu a jeho vývoj do roku 1918 (se zvláštním zřetelem k olomouckému sladovnictví) (Michael Viktořík)

Alexander Marian, historik ústeckého pivovarnictví z časů Victora Cibicha (Václav Houfek)

Měšťanský pivovar v Ústí (Alexander Marian)

Epos o založení pivovaru v Bohušovicích nad Ohří (Václav Houfek)

Dokud nezůstane stát poslední Geneze a zánik pivovarů v severozápadních Čechách (Martin Veselý)

„Pivní každodennost“

Těžký život abstinenta v rakouské armádě poloviny 19. století (Průkopník střídmosti Emanuel Salomon z Friedbergu – Mírohorský) (Tomáš Jiránek)

O významu piva ve služebním životě c. k. úředníka (Marie Macková)

Pivo jako inspirační zdroj v českých národních písních aneb Život v písni od Rittersberka (1825) po sbírku Dítě vlasti (1895) (Josef Šebesta)

Spotřební každodennost v Cibichových časech, aneb co jsou „lepší a dobré časy“ Cibichova piva? (Kristina Kaiserová)

Ústřední jednota československého číšnictva „Otakar“ (Jiří Pokorný)

Pivo horších časů Svět ústeckých hostinců v prvních letech okupace očima štamgasta (Martin Krsek)