Jak jinak mohlo kolokvium vrcholit, nežli návštěvou pivovaru?

Dále