Čtvrtek 21. dubna 2005

 

9:30-10.00 – Prezence účastníků

10.00 Zahájení konference

10.15 Jiří RakÚvodní přednáška

10.40 Miloš Řezník Konfese a národní identita – české hnutí v evropském srovnání

11.00 Vít Vlnas –  Sté výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého 1829

11.20 Jan Randák Z apoštola se stal mučedník … Robert Blum jako oběť a mučedník německé revoluce 1848

11.40 - 12.00 Diskuse

 

12.00 - 14.00 Polední přestávka, oběd

 

14:00 Tomáš VeberRole katolických kněží v probuzení českého jihu (nacionalismus

a/versus pastorační nezbytnost)

14:20 Zdeněk BezecnýKatolický český národ v představách české šlechty

 v druhé polovině  19. st.

14:40 Marie Macková – Třetí cesta? (Nadnárodní projevy katolicismu

ve 2. pol. 19. století v českých zemích 1945-1948)

15:00 Jiří Pokorný Český a rakouský „kulturkampf“

15:20-15:40 Diskuse

 

15:40-16:00 Přestávka na kávu

 

16:00 Miloslava MelanováEvangelické slavnosti v Liberci v 80. letech 19. st.

16:20 Kristina Kaiserová –  Formy nacionalizace katolické církve

v českoněmeckých regionech

16:40 Josef Šebesta –  Dualismus katolické duchovní hudby v Praze, ve druhé pol.19. st.

17:00 Jitka BajgarováHrdinové a „svatí“ v životě brněnských hudebních spolků  kolem roku 1900

17:20 Václav FronkReflexe náboženství v české karikatuře na přelomu 19. a 20. st.

17:40-18:00 Diskuse

19:00 Společenský večer v Muzeu města Ústí nad Labem

Pátek  22. dubna 2005

10:00 Tomáš Pavlíček –  Svobodná církev reformovaná – tedy „netečná“ jednota českobratrská  (Příspěvek k 125. výroční založení církve bratrské)

10:20 Peter MachoM.R. Štefánik – antický héros alebo národný svätec? (Národný hrdina a    sekulárna hagiografia v slovenskom prostredí)

10:40 Jaroslav ŠebekVlivy nacionalismu v katolické církvi v ČSR 1918-38/39

 

10:40-11:00 Přestávka na kávu

 

11:00 Martin ZückertPohraničí jako misijní země? Idea národního státu a církví  v českých zemích 1945-1948

11:20 Miroslav KunštátKe vztahu katolické a sudetoněmecké identity mezi světovými

válkami a po roce 1945

11:40 Pavel Marek Prof. Dr. František Kordač

12:00-12:30 Diskuse a závěr
 

14:00 Výlet

 

Dodržujte prosím přesně vymezený čas referátu 20 minut !!!

 

 

Konference se koná v prostorách Muzea města Ústí nad Labem (vedle divadla, od vlakového nádraží ca. 10 minut, od autobusového ca 5 minut)

 

Ubytování je dle objednávek zajištěno v hotelu Palace (2 minuty od vlakového nádraží)