Peter Macho z Univerzity Komenského v Bratislavě přednáší příspěvek o uctívání M. R. Štefánika

Dále