Společnost pro dějiny Němců v Čechách

Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP Ústí n. L.

ve spolupráci s Archivem a Muzeem města Ústí nad Labem

 

 

 

18. ústecké kolokvium

Fenomén Muzeum

v 19. a první polovině 20. století

 

 

Ústí nad Labem 22. – 23. dubna 2010

 

 

 

 

 

Čtvrtek 22. dubna 2010

 

9:30-10.30 Valná hromada Společnosti pro dějiny Němců v Čechách

 

10.45  Zahájení konference

11.00  Jan Hozák: Národní /?/ technické muzeum?

11.20  Pavel Novák: Zemědělské muzeum – příklad „síťově“ budovaného muzea

           vyvíjejícího se od jazykového utrakvismu k muzeu důsledně českému

11.40  Magda VeselskáZačátky Židovského muzea

 

12.00  Michaela Zyková: Sbírka sádrových odlitků antických soch pražské univerzity

 

12.20 –12.40  Diskuse
12.40 –14.00  Oběd

14:00  Marie Macková: Obecný zájem nebo individuální gesto? /Městská muzea                  

          Hřebečska do první světové války/

 

14.20  Otakar Kirsch: Zájmové organizace německo-moravských muzejních

           pracovníků a jejich význam pro rozvoj muzejnictví v českých zemích.

 

14.40 Miroslav Palárik: Aktivity Slovensko- nemeckej společnosti v oblasti

           múzejníctva v rokoch 1941-1945 /Slovenské hygienické muzeum v Bratislave/

 

15.00–15.30  Přestávka na kávu

 

15.30  Marcela Oubrechtová: Sbor pro vlasteneckou archeologii. Počátky české

          památkové péče při Vlasteneckém muzeu

 

15.50  Miloš Hořejš: Německý archeolog Walter Lung  a jeho muzejní působiště

           protektorátu

 

16.10 Eliška Mezenská: Archeologie v ústeckém muzeu do roku 1945

 

16.30 Martin Krsek: Objevená, ztracená, znovunalezená. Osudy jedné

    archeologické lokality v Ústí nad Labem - Střekově

 

16.50-17.15  Diskuse

18.00  Společenský večer v prostorách ÚSGS FF Brněnská 2

 

 

Pátek 23. dubna 2010

 

9.00  Jana Štefaniková: Nordböhmischer Excursions Club /in Böhm. Leipa) a

          muzejní činnost

 

9.20  Jana Nová: Městské muzeum v Jablonci nad Nisou

 

9.40  Jiří Wolf: Duchcovská muzejnice Hermine May a pokusy o vydávání

          vlastivědného časopisu „Heimat und Volk“

 

10.00 Jan Kilián: V Hallwichových stopách. Muzejní spolek Krupka za svého

           prvorepublikového trvání

 

10.20 Václav Houfek : Muzeum v Ústí nad Labem v letech 1918-1945

 

     10.40 Tomáš Okurka: Průmyslové výstavy v severních a severozápadních  
               Čechách před 1. světovou válkou

 

 

1100 -11.30  Závěrečná diskuse

 

 

 

Dodržujte prosím přesně vymezený čas referátu 20 minut !!!

 

11.30 Pro zájemce exkurze v rámci UL, varianty budou ještě upřesněny

 

 

 

 

Kolokvium se koná v prostorách Filozofické fakulty UJEP,

ve Velké Hradební 15, Ústí nad Labem (centrum města)

 

Ubytování je dle objednávek zajištěno v hotelu Palace

 (2 minuty od hlavního vlakového nádraží)