Čtvrtek 23. dubna 2009

 

9:30-10.15 Valná hromada Společnosti pro dějiny Němců v Čechách

 

10.30  Zahájení konference

10.45  Eduard Mikušek: Osobnost Julia Lipperta – úvodní referát

11.15  Ivan Martinovský: Julius Lippert a Vladislavské zřízení zemské

            aneb německý liberál by rád mustroval Františka Palackého

11.35  Václav Houfek: Julius Lippert a ústecké muzeum

12.00 –12.30  Diskuse

 

12.30–14.00  Oběd

 

14:00  Martin Krsek:  Heinrich Lumpe „Otec evropského ptactva“

           a zeť Julia Lipperta

14.20  Jana Štefaniková: Anton Amand Paudler, jeho pozůstalost a korespondence

           s Juliem Lippertem (diskusní příspěvek)

14.35  Kristina Kaiserová: Lidové vzděláváníoblast zájmu Julia Lipperta

14.55  Jan Němec: Veršující advokát Dr. Leopold Nagel, spolužák a přítel

          Julia Lipperta

 

15.15–15.45  Přestávka na kávu

 

15.45  Marie Macková:  Poslanci českého zemského sněmu z volebních obvodů     

          Broumov (Političtí souputníci J. Lipperta zastupujícího jeho rodiště)

16.10  Jana Nová: Karl R. Fischer, regionální  historik a komunální politik

16.30  Jiří Wolf:  Rudolf Knott – Kulturní historik a mladší současník J. Lipperta

16.45-17.15  Diskuse

 

18.00  Společenský večer