Vzestup neonacismu mezi mládeží v České republice inspiroval na ústecké univerzitě netradiční výchovný projekt. Bude se tu natáčet šestidílný filmový dokument, který má školákům představit extremistická (národovecká) hnutí i historické kořeny nacionalismu v českých zemích.

"Filmy budou nenásilnou formou seznamovat žáky s problematikou extremismu, naučí je vyhodnocovat symboliku jednotlivých hnutí i identifikovat nebezpečné názory a postoje, které mohou vést k násilí a diskriminaci. Nechají je nahlédnout do řešení obdobných problémů v minulosti," popsala hlavní cíl ředitelka Ústavu slovansko-germánských studií ústecké univerzity Kristina Kaiserová. Podklady pro scénáře budou zpracovávat přední čeští historici. Pouť po stopách nacionalismu začne už ve středověku a věnovat se bude nacionálním vášním v českých zemích v evropském kontextu. Výsledný šestidílný cyklus by měl téma přiblížit prostředky blízkými středoškolské mládeži, tedy počítá třeba s využitím prvků komiksu či počítačových her. Projekt financují Evropské strukturální fondy a dokumenty by se měly na školy dostat v roce 2013.
 

Mkrs.
 

převzato z MF DNES severní Čechy
dne 31.1.2011