INFORMACE

 

 Ústav vznikl současně s univerzitou v roce 1991 jako její vědecké a koordinační centrum, vycházející ze specifiky regionu (staletá česko-německá symbióza, příhraniční charakter) a odpovídající novým společenským podmínkám.

 Ústav si od začátku kladl za cíl nejen zkoumání česko-německých a česko-rakouských vztahů v minulosti, nýbrž i otvírání nových kontaktů s perspektivou multikulturní Evropy.

Projekt ústavu oponoval tehdejší ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Doc. PhDr. Vilém Prečan, jeho vznik podpořil i ředitel Slovanského ústavu AV ČR Prof. PhDr. Antonín Měšťan.

Bližší informace kliknutím na odkaz

Kde nás najdete

 

ÚSGS je od roku 2008 včleněn do struktury Filozofické fakulty UJEP,
zprávy o činnosti viz výroční zprávy FF UJEP.

 

Zpět