Výlet
Křížová cesta nad Lobendavou, zastavení u jedné z výklenkových kapliček z roku 1834.

Dále