XI. Colloquia  Ustensia
ÚSGS UJEP und der  Ackermann-Gemeinde

Doubice 24. – 27. 10. 2002 ve fotografii

Ředitel ÚSGS Doc.PhDr. Ctirad Kučera, CSc. vítá v konferenční místnosti účastníky kolokvia.

Dále