Spojení od hotelu Palace k UJEP je z Mírového náměstí (cca 5 minut pěší chůze od hotelu) autobusem

 č. 11 a trolejbusy č. 52, 59 (výstup zastávka Kampus) a autobusem č. 17 (výstup zastávka V Besídkách), oboje 7 minut jízdy. Na větší mapce na zadní straně je označena poloha UJEP a výstupní zastávky, na menší mapce poloha hotelu Palace v centru města. Cena jízdenky je 14,- Kč.

Při ztrátě orientace volejte 605 566 519 (M.Veselý)

 

Ústav slovansko-germánských studií UJEP Ústí nad Labem

Společnost pro dějiny Němců v Čechách

Katedra dějepisu PF TU v Liberci

Katedra historie FF UJEP v Ústí nad Labem

ve spolupráci s Archivem a Muzeem města Ústí nad Labem

si dovolují uvést konferenci

 

 

 

Fenomén Cimrman

 

Ústí nad Labem 26. – 27. dubna 2007

 

 

 

 

Čtvrtek 26. dubna 2007

 

 

10:00-11.30 Valná hromada Společnosti pro dějiny Němců v Čechách

         (koná se na Ústavu slovansko-germánských studií, Brněnská 2)

 

13.00 Zahájení konference na FF UJEP

 

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak*: Úvodní slovo

Milan Svoboda (PF TU v Liberci): Cimrman jako badatelské téma

Lada Tvrdíková (FF MU v Brně): Jára Cimrman teatrolog

aneb výstavba dramatu podle Cimrmana

Petr Hlaváček (GWZO Leipzig): Rakousko, Čechy, Evropa aneb Cimrman

 jako otec eurooptimismu

Diskuse

 

Přestávka na kávu

 

Václav Liška (FSv ČVUT v Praze): Jára da Cimrman a globalizace

Martin Štoll (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého v Praze): Proč se Jára Cimrman nestal Největším Čechem?

Markéta Vladyková (SOA v Litoměřicích): Jára Cimrman na internetu

Martin Veselý (ÚSGS UJEP): Varianta „brod“ aneb Jára  Cimrman

 v české Erinnerungskultuře

Diskuse

 

 

Společenský večer od 18.00 v restauraci Vlastenec

 

 

* Přislíbena účast minimálně jednoho z obou vážených pánů.

 

 

Pátek  27. dubna 2007

 

   9.30 Zahájení druhého konferenčního dne

 

 Miloš Sládek (Literární archiv Památníku národního písemnictví Praha):

 Císařovy nové šaty

   Jiří Rak (FF UK v Praze): Obrozenečtí předchůdci Járy Cimrmana

 Marie Macková (FF Univerzity Pardubice): Proč Cimrman musel zmizet ve víru 

 1. světové války aneb „19.  století v nás“ trochu jinak

 

Přesun do Biografu u Františka

  Vladimír Chudomel - František Šmahel: Odhalení Cimrmanova pomníku,   

   dokumentární film z roku 1975

 

  Závěrečná diskuse

 

 

 

 

Dodržujte prosím délku příspěvku v rozmezí 20-25 minut.

 

 

Možnost doplnění 1-2 diskusních příspěvků.

 

Konference se koná v prostorách Filozofické fakulty UJEP,

České mládeže 8, Ústí nad Labem.

 

Ubytování je dle objednávek zajištěno v hotelu Palace

 (2 minuty od hlavního vlakového nádraží)

 

 

   Titulní strana: Zaměstnanci železniční stanice Tanvald přebírají do svého inventáře   

   potápěčský oblek. Pro Járu Cimrmana, který tomu byl náhodou přítomen, byla tato 

   absurdní scéna jen potvrzením toho, že celá c. a k. monarchie se ocitla v těžké 

   senilitě. Hra Švestka pranýřující realitu doby byla zakázána  a hráli ji pouze

   zaměstnanci odlehlých zastávek.