Součástí konference byla výstava Sarajevo 1878-1914 zapůjčená z tohoto města, která se konala v kostele sv. Vojtěcha.

Dále