Čtvrtek 29. května 2003

 

14.00 – Zahájení konference

 

Předsedající: Kristina Kaiserová

Jiří Rak: Idea brannosti v české národní ideologii první poloviny

19. století

Libor Jůn: Vliv napoleonských válek na formování českého

národního vědomí

Václav Petrbok: Dobové české a česko – německé literární

ohlasy napoleonských válek

Diskuse

 

Přestávka 16.00 – 16.30

 

Předsedající: Jiří Rak

Ivan Šedivý: Občanská společnost a armáda 1849

Zdeněk Hojda: Zapomenutá válka (Češi a válka o Šlesvicko – Holštýnsko)

Šárka Lelková: Dojmy z polního tažení do Čech a na Moravu 1866

Lýdia Baštecká: Příkladná historie jednoho svatováclavského obrazu

Diskuse

 

 

Pátek 30. května 2003

9.00 – zahájení

 

Předsedající: Václav Petrbok

Věra Brožová: Obrozenecká literatura pro děti a armáda

Blanka Hemelíková: Vojenská humoreska na přelomu 19. a 20. století (Luděk Archleb)

Martin Sekera: Český vojenský tisk 19. století

Diskuse

 

10.30 - 11.00 Přestávka

 

Předsedající: Vít Vlnas

Kateřina Bláhová: Vojenská historiografie a literární historiografie
v 2. polovině 19. století

Lothar Höbelt: Die österreichische Generalität und der böhmische
Adel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Jiří Pokorný: Čeští vysloužilci

Dikuse

 

12.30 – 14.00 Oběd

 

Předsedající: Zdeněk Hojda

Marie Macková: Jak převléknout uniformu ... (Vysloužilí důstojníci a poddůstojníci na místech státních úředníků ve druhé polovině 19. století)

Zdeněk Bezecný: Šlechtic ve válce

Michal Šimůnek: První světová válka a česká antropologie

Jan Schöttner: Válečné fotografie Josefa Sudka

Diskuse

 

 

15.30 – 16.00 Přestávka

 

Předsedající: Lothar Höbelt

Jan Galandauer: Legionářské tradice

Vladimír Randáček: Domov za války aneb vzpomínky Čechů na první světovou válku

Tomáš Jiránek: Československá domobrana v Itálii 1918 – 1919

Jitka Bajgarová – Josef Šebesta: Vojenské signály a pochody v období první československé republiky

Diskuse

 

18.00 – 19.00

Slavnostní čepobití a koncert historické vojenské hudby

 

 

Sobota 31. května 2003

9.00 - zahájení

 

Předsedající: Jan Galandauer

Petr Hofman: Obraz armády v české společnosti 1. republiky

Martin Zückert: Vojáci republiky? K národnostní politice československé armády 1918 – 1938

Jan Novotný: Od ostrostřelců přes Národní gardu k ostrostřelcům. Osudy pražské Národní gardy

Diskuse

 

10.30 – 11.00 Přestávka

 

Předsedající: Ivan Šedivý

Vít Vlnas: Dvě pražské výstavy „válečného malířství“

Oldřich Doskočil: Armáda a divadlo v Litoměřicích

Vladimír Kaiser: Hudba vojenská na starých deskách

Václav Houfek: Ústecké památky bitvy u Chlumce r. 1813

Diskuse

 

Závěrečné slovo

 

 

cca 14.30 odjezd na bojiště

Prohlídka interiéru Jubilejního pomníku z roku 1913 (Václav Houfek).

Pro zájemce navazuje procházka bojištěm a jeho památkami (Václav Houfek).

Návrat do Ústí nad Labem cca 18. – 19.00