Národ místo boha v 19. a první polovině 20. století, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2006, 202 s.

Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 21. - 22. dubna 2005

Obsah

Úvodem – Národy místo Boha (Jiří Rak)

Pražská jubilejní slavnost sv. Jana Nepomuckého v roce 1829 (Vít Vlnas)

Role katolických kněží v probuzení českého jihu
(nacionalismus a/versus pastorační nezbytnost) (Tomáš Veber)

„Z apoštola se stal mučedník…“ Robert Blum jako „oběť“ německé revoluce 1848–1849 (Jan Randák)

Odraz provinčního nazarénismu v díle Johanna Grusse staršího (1790 – 1855) (Oldřich Doskočil)

Konfese a národní identita: české hnutí v evropském srovnání (Miloš Řezník)

Katolický český národ v představách české šlechty ve druhé polovině 19. století (Zdeněk Bezecný)

Třetí cesta? (Nadnárodní projevy katolicismu ve druhé polovině 19. století) (Marie Macková)

Nacionalizace katolické církve v českoněmeckých regionech ve druhé polovině 19. a začátkem 20. století (Kristina Kaiserová)

František Kordač na severu Čech (Pavel Marek)

Rakouský a český „kulturkampf“ (Jiří Pokorný)

Sloužili čeští bratři svému národu? Svobodná církev reformovaná – tedy „netečná“ Jednota českobratrská

(Příspěvek k 125. výročí založení Církve bratrské) (Tomáš W. Pavlíček)

Evangelické slavnosti v Liberci v osmdesátých letech 19. století – svátky náboženské tolerance a němectví (Miloslava Melanová)

Dualismus katolické chrámové hudby v Praze na konci 19. století aneb historismus místo Boha (Josef Šebesta)

„Hrdinové“ a „svatí“ v životě brněnských hudebních spolků kolem roku 1900 (Jitka Bajgarová)

M.R. Štefánik – antický héros alebo národný svätec? (Národný hrdina a sekulárna hagiografia v slovenskom prostredí) (Peter Macho)

Ke vztahu katolické a sudetoněmecké identity mezi světovými válkami a po roce 1945 (Miroslav Kunštát)

Pohraničí jako misijní země? Idea národního státu a církví v českých zemích 1945–1948 (Martin Zückert)