Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2004, 206 s.

 

Nestává se příliš často, aby se čeští historici stojící mimo oblast vojenské historiografie, sešli na konferenci věnované armádě. Potěšující výjimkou z pravidla, kdy bývá vojenská tématika nahlížena poněkud „skrz prsty“, byla konference na téma Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, jež se konala v roce 2003 v Ústí nad Labem. Sborník z této konference vyšel na počátku prosince 2004 a zahrnuje sedmnáct vybraných příspěvků, které z různých pohledů reflektují dané téma. Spíše než samotný řinkot zbraní zaujaly autory věci spojené s vojenstvím a armádou buď nepřímo, anebo v souvislostech, jež nejsou příliš často zmiňovány. Tak např. Václav Petrbok  pojal období napoleonských válek z hlediska literárního (Inter arma silent musae? Česká a českoněmecká Euterpé, Kalliopé, Polyhymnia a Klio za napoleonských válek), Jiří Rak nahlíží na obrozenecké období v perspektivě, která chybí v tradičním výkladu (Války a zbraně v českém obrození), válečný rok 1866 zase netradičně připomíná příběh oltářního obrazu (Lydia Baštecká - Historie svatováclavského obrazu na Dobeníně) a písemné záznamy příslušníků české a moravské šlechty (Šárka Lelková - Bože dej nám odvahu a sílu přežít rok 1866). Z poněkud jiné oblasti je zastavení u významu pojmu „vojenská čest“ od Lothara Höbelta (Böhmischer Hochadel und k.u.k. Generalität: Ehrenstandpunkte). Velmi zajímavý je příspěvek o tématice vojenství v dětské literatuře od Věry Brožové (Edmondo de Amicis versus František Josef Andrlík. K funkci armády a boje v české literatuře pro děti v 2. polovině  19. a na počátku 20. století), na což navazuje v rovině literatury pro dospělé čtenáře příspěvek od Blanky Hemelíkové (Luděk Archleb. Veselá vojna v 19. století). Připomeňme ještě alespoň rovinu hudební, kterou se zabývá Josef Šebesta společně s Jitkou Bajgarovou (Vojenské signály a pochody v Československé republice 1918-1938) a uměleckou, kterou ve srovnání dvou výstav dělících od sebe dvaadvacet let obsáhl Vít Vlnas (1916 – 1938 na okraj dvou pražských výstav válečného umění).

  Součástí sborníku je také hudební CD jednak s archivními záznamy vojenských pochodů rakouské c. a k. armády z let 1898-1910 (nechybí ovšem ani kdysi velmi populární Sen rakouského záložníka), tak s pozdějšími nahrávkami plukovních pochodů z období první republiky.

 

Obsah:

Úvodem (Jiří Rak)

Bitva u Chlumce v roce 1813 a některé její pomníky na Ústecku (Václav Houfek)

Inter arma silent musae? Česká a českoněmecká Euterpé, Kalliopé, Polyhymnia a Klio za napoleonských válek (několik předběžných poznámek) (Václav Petrbok)

Války a zbraně v českém obrození (Jiří Rak)

Občanská společnost a armáda letech 1848–1949. Český případ (Ivan Šedivý)

Historie svatováclavského obrazu na Dobeníně (Lydia Baštecká)

„Bože dej nám odvahu a sílu přežít rok 1866" Rok 1866 v korespondenci a deníkách českých a moravských šlechticů (Šárka Lelková)

Starou slávou k nové slávě Česká vojenská historiografie v 60. a 70. letech 19. století (Kateřina Bláhová)

Böhmischer Hochadel und k.u.k. Generalität: Ehrenstandpunkte (Lothar Höbelt)

Edmondo de Amicis versus František Josef Andrlík. K funkci armády a boje v české literatuře pro děti v 2. polovině  19. a na počátku 20. století (Věra Brožová)

Luděk Archleb. Veselá vojna v 19. století (Blanka Hemelíková)

Jak převléknout uniformu... Vysloužilí poddůstojníci a vojáci  (Marie Macková)

Československá domobrana v Itálii 1918 – 1919 očima pamětníků (Tomáš Jiránek)

Domov za války aneb vzpomínky Čechů na první světovou válku (Vladimír Randáček)

Vojáci republiky? K národnostní politice československé armády (Martin Zückert)

Vojenské signály a pochody v Československé republice 1918-1938 (Jitka Bajgarová – Josef Šebesta)

Armáda a divadlo v Litoměřicích (Oldřich Doskočil)

1916 – 1938 na okraj dvou pražských výstav válečného umění (Vít Vlnas)

 

Přílohy:

Litoměřický zajatec

K obsahu přiloženého CD disku:

Role rakouských vojenských hudeb v české společnosti koncem 19. a počátkem 20. století (Vladimír Kaiser)

Plukovní pochody v období první Československé republiky 1918 – 1938