Trpaslík v evropské kultuře, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2005, 133 s.

Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 16. - 18. června 2004

 

Obsah:

Úvodem - Několik poznámek k dokumentaci a prezentaci strašidel v Muzeu města Ústí nad Labem se zvláštním zřetelem k trpaslíkům (Václav Houfek)

Trpaslík pohledem profesorky etiky:

Cverkologie aneb nauka o trpaslících - současný stav (Helena Haškovcová)

Trpaslík v historii:

Význam "střekovského" trpaslíka pro dějiny Němců v Čechách (Kristina Kaiserová)

Trpaslíci z Bukové hory (regionální sonda) (Marie Macková)

Odsun nebo vyhnání? K dějinám národa trpaslíků v česko-saském prostoru (Petr Hlaváček)

Trpaslík v literatuře:

Démoničtí skřítci vv rukopise P. Maritia Vogta O. Cist. "Bohemia et Moravia subterranea" (Jiří Wolf)

Trpaslík v hudbě:

Proč se trpaslíci neprokutali do české hudby? (Josef Šebesta)

Trpaslík v malířství:

Trpaslíci a litoměřické malířství (s malým průhledem na celočeskou současnost) (Oldřich Doskočil)

Trpaslík v architektuře:

Trpasličí hrad - Heinrichsburg. Stavební vývoj hradu a jeho zařazení do kontextu české hradní architektury (Jiří Šedivý)

Trpaslík v psychologii:

Vývoj osobnosti trpaslíka z pohledu klasické psychoanalýzy (Michal Nondek)

Trpaslík v politice:

Trpaslictví a státní správa v devadesátých letech 20. stol. na příkladu zastupitelského úřadu v Bonnu (Jan Šícha)

Trpaslík v geologii:

Trpaslík v geologickém záznamu - mýty a recese (Radek Mikuláš)

Závěrem - muzeologie trpaslíka (Václav Houfek)